732 506 573 Navigace

Zateplíte, ušetříte

Zateplovat, nebo ne – to je oč tu běží. Jaké jsou hlavní argumenty, které hovoří pro a proti? Kdy se pustit do akce a kdy raději vyčkat? Jak postupovat a jaký materiál zvolit? Na tyto a další otázky vám odpovíme v tomto článku.

Kompletní zateplení stěn, stropů, podlahy či střechy.

Zateplení stěn

Při zateplení stěn máte na výběr ze tří možností:

  • Kontaktní zateplení (ETICS). Spočívá v lepení a kotvení izolace na fasádu a jejím následným překrytím tenkou vrstvou omítky.
  • Provětrávaná fasáda. Na obvodovou stěnu je připevněna (minerální) izolace, následovaná vzduchovou větranou mezerou, a nakonec fasádní obklad.
  • Vedle zateplování fasády jako takové, je samozřejmě možné zateplit stěny také přímo z interiéru. Takové řešení s sebou ale nese řadu rizik, včetně nedostatečného prohřátí zateplených stěn a vzniku plísní. Proto jej také odborníci doporučují spíše jako nouzové.

Z čeho se skládá zateplovací systém stěn?

Na vnější stěnu domu se nalepí tepelná izolace, která se zajistí kotvením (hmoždinkami). Následuje základní vrstva a omítka.

Tepelná izolace: V případě rodinných domů hovoříme hlavně o dvou možnostech – polystyren a minerální vata. V dnešní době se nejčastěji používá šedý polystyren. Je sice dražší než polystyren bílý, ale má lepší tepelně izolační vlastnosti – na stejný efekt je při šedém polystyrenu potřeba tenčí vrstva materiálu. Další možností je minerální vata. Tato volba u rodinných domů nebývá tak častá, ale reálná je. Díky nižší hořlavosti je typičtější pro domy se specifickými požárními požadavky (např. domovy seniorů) nebo ve vyšších domech. Minerální vata je nákladnější a její montáž je obtížnější. Tepelně izolační vlastnosti má podobné jako bílý polystyren.

Kotvy: Počet kotev na metr čtvereční se odvíjí od zatížení větrem a stanovuje ho projektant.

Základní vrstva: Základní vrstvu tvoří výstužná síťovina, která se aplikuje do stěrkového tmelu. Před i po její realizaci je potřeba dodržet technologickou přestávku. Poté se přistupuje k dokončovacím pracím a nanáší se omítka.

Se zateplením obálky domu by měli začít všichni, kteří chtějí snížit své výdaje za vytápění. Důležité je použít certifikované a ověřené stavební materiály a systémy, pro fasády nejlépe technologii ETICS, abyste dosáhli maximální úspory. Až potom mohou přijít na řadu další opatření, jako například tepelné čerpadlo, které však bez provedeného zateplení musí být výkonnější, tj. s vyšší spotřebou elektřiny, navíc dražší a obvykle i hlučnější a v konečném důsledku bez žádoucího snížení výdajů na vytápění. Musí totiž vyrobit energii, která zbytečně unikla nezateplenou obálkou domu,“ přibližuje Pavel Svoboda z Cechu pro zateplování budov ČR, který je členem Aliance Zateplujeme Česko.

Střecha

Zateplení střechy podle odborníků pomůže snížit energetickou spotřebu až o 20 %. Nejběžnější způsoby zateplování šikmé střechy jsou dva, a to umístění izolace nad krokve (do exteriéru) či mezi a pod krokve (do interiéru). Rozdíl? Velmi stručně řečeno: nadkrokevní zateplení volí především lidé, kteří touží po přiznaných krovech v podkroví a zároveň jsou ochotni si připlatit za větší tepelný komfort. Druhý způsob (podkrokevní) pak využijí spíše ti, kteří se pouští do rekonstrukce starého domu, přičemž ale nechtějí odkrývat původní střešní krytinu a nevadí jim, že si izolací nepatrně zmenší podkrovní prostor.

Podlahy

Pokud chcete docílit maximální ochrany před tepelnými ztrátami, které u podlah můžou představovat až 10 %, neměli byste zapomenout ani na ně. V případě podlahy by první otázkou mělo být, zda je dům podsklepený. V případě nepodsklepené místnosti se v podstatě můžete držet celkem jasného postupu – odstranění původního povrchu, sanace a hydroizolační vrstva následovaná tepelněizolační vrstvou. V podsklepených místnostech je pak odborníky doporučováno zateplit podhled ze strany nevytápěné místnosti.

Kdy začít?

Hlavní limitující faktor představují mrazy. V těch by se nemělo omítat ani vytvářet základní vrstva. Ideální období pro zateplení je tedy kdykoliv od dubna do konce října. Pokud má váš dům velké plochy na jižní stranu, kde je v létě velké horko a pálí na ně sluníčko, pusťte se do zateplení na jaře nebo na podzim.

Kolik zateplení vlastně stojí a kde na to vzít?

Přesná kalkulace je velmi individuální a odvíjí se od konkrétní podoby daného domu. Záleží např. na počtu oken ve stěně (za plochu bez oken je cena nižší), na členitosti domu, zda je na stěně balkon či zábradlí aj. Obecně lze říct, že se cena za 1 m2 zateplení pohybuje okolo 1,5 – 2,5 tisíc korun a zateplení průměrného rodinného domu vyjde na méně než 1 milion korun.

Zateplení domu snižuje energetickou náročnost domu, a na jeho financování lze tedy v případě splnění podmínek čerpat státní dotaci Oprav dům po babičce, která se vyplácí předem.

Přesnou výši dotace spočítá energetický specialista nebo realizační firma, kterým je třeba o záměru čerpat ji předem říct. Na komplexní zateplení je možné získat až 1 milion korun. V kombinaci se zvýhodněným úvěrem od stavebních spořitelen tak lze snadno docílit toho, že ačkoli se jedná o nákladný krok, ve finále tolik nezatíží váš rodinný rozpočet.

Stavební spořitelna České spořitelny nabízí pro tyto účely Úvěr od Buřinky pro budoucnost. „Zvýhodňujeme rekonstrukce s ekologickým záměrem. V případě Úvěru od Buřinky pro budoucnost máte úrokovou sazbu o 0,5 % výhodnější oproti standardní rekonstrukci. Existuje zde také možnost mimořádných splátek zdarma. A jako bonus je vám k dispozici tým našich specialistů, kteří vám poskytnou ucelené informace o možnostech v oblasti dotací,“ vysvětluje Milan Pospíšil z Buřinky.