602 711 671 Navigace

statické zajištění nosných konstrukcí, lodžií, balkónů a obvodových plášťů