732 506 573 Navigace

statické zajištění nosných konstrukcí, lodžií, balkónů a obvodových plášťů