732 506 573 Navigace

Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti TERMOCON s.r.o.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II, Výzva č.97

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013309

Název projektu: Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti TERMOCON s.r.o. a jeho partnera

Celkové způsobilé náklady: 2 615 272,00 Kč

Koncepční vzdělávání zaměstnanců společnosti TERMOCON s.r.o. a jeho partnera je spolufinancováno Evropskou unií. Hlavním cílem je zkvalitnění, zefektivnění a následná aplikace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti TERMOCON s.r.o. a jeho partnera, které zajistí posílení jejich adaptability v rámci podniku, zvýšení kvalifikace a napomůže udržitelnosti zaměstnanců na trhu práce.