732 506 573 Navigace

Odborné školení parapetních systémů TERMO+ ve STO Polsko

Dne 4.12.2019 proběhlo ve STO Polsko na pobočce v polském městě Chorzów odborné školení našich polských kolegů, technických poradců z několika poboček STO Polsko. Tématem školení bylo seznámení se s našimi systémovými parapety a především správná montáž parapetních a balkónových systémů.
Uvítal nás technický ředitel Mgr. Ing. Wojciech Witkowski.
Přednášku zahájil náš technický ředitel Dr. Ing. Leoš Červenka. Vzhledem k nedočkavým dotazům se rychle přešlo k názorné ukázce montáže, kterou provedl předváděcí technik Jan Kadlec. Nakonec došlo i na přehrání všech ukázkových videí z přisazené, ze zapuštěné montáže a z montáže balkónových lišt.
Velmi živá diskuze probíhala částečně v polštině a češtině, některé složitější otázky překládaly do němčiny naše obchodní manažerka Eva Nováková s paní Annou Skowronskou.