732 506 573 Navigace

Nová zelená úsporám pokračuje

Podmínky dotací v nové etapě programu Nová zelená úsporám od září 2023:

Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)

Od letošního září bude Nová zelená úsporám využívat financování z Modernizačního fondu.

Zdrojem pro Modernizační fond jsou peníze, z výnosů z emisních povolenek.

Nejde tedy o peníze daňových poplatníků, ani o peníze ze státního rozpočtu. Krácení dotací v rámci vládního úsporného balíčku se proto Nové zelené úsporám netýká a ani v budoucnu týkat nebude.

Díky změně financování budou nově podporované i bytové domy, kde žijí senioři, rodiny pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé se třetím stupněm invalidity.

SVJ a bytová družstva získají navíc nejen možnost čerpat dotaci zálohově, ale i bonusové plnění za každou nízkopříjmovou domácnost.

Dotační bonusy:

  • Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský atd..) 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů
  • Bonus pro nízkopříjmové domácnosti a sociální byty – maximální výše 150.000,- Kč – poskytován k žádostem v oblastech podpory A (zateplení)

Výše podpory je stanovena jako součin užitné plochy této bytové jednotky a měrné podpory na m2, maximální započitatelná plocha bytové jednotky je 60m2.

Nízkopříjmové domácnosti / sociální bytDosažená podoblast podpory
Dílčí (Kč/m2)Základní (Kč/m2)Optimální (Kč/m2)Památky (Kč/m2)
Měrná podpora na m2 užitné plochy bytové jednotky1000150025002500

Čerpání dotace:

– ex post formou dotace u žádostí podaných po realizaci opatření;

– ex ante formou zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace opatření.

Dotaci je možné získat na opatření, která byla realizovaná a uhrazena po 1. lednu 2021.