732 506 573 Navigace

Nová zelená úsporám - jednodušší, dostupnější a atraktivnější

V září 2023 dostane dotační program Nová zelená úsporám, který podporuje energeticky úsporná řešení pro domácnosti, novou podobu. Začnou platit nové podmínky, které celý proces výrazně zjednoduší. Dotace se dostane mezi více domácností. Nízkopříjmové domácnosti získají navíc bonus až 150.000 Kč nad rámec klasické dotace. Žádat o dotaci na zateplení bytových domů budou moci také obce.

Navýší se podpora pro komplexní zateplení budov, což je výrazný pozitivní a motivační prvek.

Dotace na zateplení nikdy nebyla jednodušší, dostupnější a atraktivnější.

✅ Zvýhodněné bude komplexní zateplení rodinných domů i bytových domů, jako první krok k trvalým energetickým úsporám.

✅ Zavede se bonus až 150.000 Kč pro nízkopříjmové domácnosti žijící v bytech na snížení poplatků do fondu oprav.

✅ Nová dotace na zateplení obecních bytových domů, a to až do výše 75 % celkových nákladů.

Domů | Zateplimecesko (zateplujemecesko.cz)