732 506 573 Navigace

výměny vstupních schodišť za provozu objektu