Navigace

Předprojektová příprava stavby, projektová a inženýrská činnost

Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, vč. statických výpočtů a posouzení, architektonické studie, PENB.

Tepelně technická posouzení. Požárně bezpečnostní řešení. Variantní architektonická řešení fasád a interiérů.

Stavebně fyzikální posudky osvětlení a akustiky. Výkazy výměr a položkové rozpočty.

Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby, vyřízení stavebního povolení.

Autorský dozor projektanta.