732 506 573 Navigace

Lepící a armovací hmoty, stěrkové materiály

Speciální lepicí a armovací hmoty jsou základními komponentami zateplovacích systémů v našem portfoliu. Zároveň mohou být použity pro vyrovnání, přestěrkování či opravu podkladu.