732 506 573 Navigace

Analýza

Analýza zahrnuje:

prohlídku objektu ke stanovení nejvhodnějšího
umístění a vedení technologií

zpracování variantních řešení FVE dle možností
objektu

finanční analýzu úspor oproti stávajícím
technologiím

stanovení max. výše dotace pro zvolené řešení

analýzu finanční náročnosti investice vč. výše
úvěru a návratnosti investic.