732 506 573 Navigace

JAK USPOŘIT ENERGIE VE VAŠEM DOMĚ?

Zpracujeme Vám projektovou dokumentaci ve všech stupních, obvykle do 60 dnů od zadání.

Nabízíme zpracování tzv. energeticko-ekonomické rozvahy pro Váš dům.

Energeticko – ekonomická rozvaha vám poskytne velice detailní informace o technických variantách úspor včetně financování a to šité na míru přímo konkrétnímu objektu. Získáte přesný návod jak posunout objekt k soběstačnosti a snížit jeho náklady na energie.

Účelem Studie a energeticko – ekonomické rozvahy je:

  1. Stanovení potenciálu energetických úspor objektu
  2. Stanovení potenciálu energetických zisků objektu (fotovoltaika, větrné turbíny, tepelná čerpadla, regulace otopné soustavy)

Následně stanovení technických, energetických a ekonomických aspektů realizace navržených opatření, které vedou ke snížení provozní energetické náročnosti posuzovaného objektu.

Předmětem studie:

  • Zhodnocení technického stavu obálkových konstrukcí, způsobu vytápění a ohřevu TUV, zdroje tepla
  • Zaměření obálky budovy pomocí dronu
  • Fotodokumentace stávajícího stavu s popisem poruch a závad
  • Technické posouzení a určení energetického potenciálu fotovoltaického systému, větrných turbín, tepelných čerpadel atd.)

Výstupem studie:

  • Přibližné ekonomické hodnocení a doporučení navržených opatření (orientační rozpočet)
  • Energetické hodnocení se zaměřením na rentabilitu navrženého opatření
  • Ekonomická rozvaha s finanční analýzou a způsobem financování a získání dotačního titulu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

e-mail: info@termoholding.cz

tel: 604 298 774 nebo 724 021 801