732 506 573 Navigace

Fotovoltaika2

Společnost TERMO + holding, a.s. nabízí kompletní servis v oblasti návrhu a realizace FVE pro bytové a rodinné domy i komerční objekty.

Fotovoltaické elektrárny (FVE)

Společnost TERMO + holding, a.s. nabízí kompletní servis v oblasti návrhu a realizace FVE pro bytové a rodinné domy i komerční objekty. Pro bytové domy realizujeme FVE umístěné standardně na střechy objektů, ale nabízíme také unikátní řešení zahrnující aplikaci solárních
panelů na zábradlí lodžií.
Součástí předprojektové přípravy je provedení technicko-ekonomické analýzy ke stanovení nejvýhodnějšího řešení pro váš objekt.

Analýza zahrnuje:
▪ prohlídku objektu ke stanovení nejvhodnějšího umístění a vedení technologií
▪ zpracování variantních řešení FVE dle možností objektu
▪ finanční analýzu úspor oproti stávajícím technologiím
▪ stanovení max. výše dotace pro zvolené řešení
▪ analýzu finanční náročnosti investice vč. výše úvěru a návratnosti investic.