732 506 573 Navigace

Cech pro zateplování budov ČR slaví 30 let své činnosti

Společnost TERMO + holding, a.s. je dlouhodobým členem Cechu pro zateplování budov ČR (CZB).

Tato profesní organizace sdružující výrobce vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), v září letošního roku oslavila 30. výročí od svého založení. Cech vznikl s cílem zvyšovat povědomí stavební i laické veřejnosti o důležitosti a výhodách zateplování budov vnějšími kontaktními zateplovacími systémy ETICS. Hlavní skupinu členské základny Cechu tvoří především výrobci ETICS, kteří v současnosti reprezentují více než 95 % produkce ETICS v ČR, dále výrobci tepelně izolačních materiálů, kotvící techniky, výztužných síťovin a lišt. Ti svými tržními podíly pokrývají většinu tuzemského trhu. Cech dále doplňují i experti, jako energetičtí specialisté, projektanti, znalci. CZB je autorizované profesní sdružení pro obor zateplování budov vydávané Hospodářskou komorou ČR a zároveň je členem Evropské asociace pro ETICS (EAE).

Hlavním cílem CZB je především přispět k efektivnímu a kvalitnímu zateplování bytových i rodinných domů a dalších budov za použití technologií ETICS. Pro usnadnění výběru vhodného zateplovacího systému ETICS a pro zajištění požadavku na jeho vyšší kvalitu, funkčnost a životnost jsou k dispozici ETICS a jeho součásti s osvědčením výše zmiňované Kvalitativní třídy A.

Zateplovací systémy ETICS kvalitativní třídy A, včetně součástí, ze kterých jsou složeny, musí splnit soubor rozšířených a náročných požadavků, jak v oblasti mechanicko-fyzikálních vlastností tak z hlediska konečné kvality. Tyto požadavky se stanovují ve spolupráci s odborníky v oblasti zateplování budov, s autorizovanými inženýry a zkušebnami a jsou pravidelně aktualizovány. Splnění těchto požadavků je doloženo protokoly z nezávislých certifikovaných zkušeben, s následným vydáním osvědčení ze strany Cechu pro zateplování budov ČR.


O Cechu pro zateplování budov ČR

Cech pro zateplování budov ČR, z.s. (CZB) je profesní organizace sdružující výrobce vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), výrobce a dodavatele součástí a příslušenství ETICS a také odborníky v oboru. CZB se angažuje v rozvoji a podpoře kvalitního zateplování budov systémy ETICS a přináší nové poznatky a inovace do oboru. Jeho hlavním cílem je sjednotit a reprezentovat odborníky a firmy působící v oboru zateplování budov s důrazem na vzdělávání, podporu a sdílení znalostí mezi členy, stejně jako k propagaci kvalitních zateplovacích systémů pro budovy jako účinného opatření k energetické úspornosti a ochraně životního prostředí. CZB je také členem European Association for ETICS (EAE), která sdružuje organizace a odborníky zabývající se zateplováním budov po celé Evropě.