732 506 573 Navigace

Naše služby

Jsme obchodně stavební společnost působící na trhu již od roku 1993. Zaměřujeme se na komplexní regenerace bytových a nebytových objektů, na novou výstavbu a na návrh a realizaci úsporných opatření (fotovoltaika, tepelná čerpadla)

Termo+holding Fotovoltaika FVE

Společnost TERMO + holding, a.s. nabízí kompletní servis v oblasti návrhu a realizace FVE pro bytové a rodinné domy i komerční objekty.

 • Analýza Analýza

  Analýza zahrnuje:

  prohlídku objektu ke stanovení nejvhodnějšího
  umístění a vedení technologií

  zpracování variantních řešení FVE dle možností
  objektu

  finanční analýzu úspor oproti stávajícím
  technologiím

  stanovení max. výše dotace pro zvolené řešení

  analýzu finanční náročnosti investice vč. výše
  úvěru a návratnosti investic.

 • Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla

  Součástí nabízených úsporných řešení jsou také tepelná čerpadla vzduch/voda. Jejich realizaci nabízíme samostatně i v kombinaci s FVE.

 • Fotovoltaika Fotovoltaika

  Pro bytové domy realizujeme FVE umístěné standardně na střechy objektů, ale nabízíme také unikátní řešení zahrnující aplikaci solárních panelů na zábradlí lodžií.

Termocon Prášková lakovna

Vlastní prášková lakovna, potřebný servis při odběru materiálu, logistické zajištění a vlastní doprava zajišťuje flexibilitu a variabilitu při dodávkách materiálů na stavbu. Díky námi nabízeným vysoce kvalitním produktům a zkušeným spolupracovníkům jsme pro Vás kompetentním a spolehlivým partnerem.

Termocon Parapety a klempířská výroba

Jsme výrobci vysoce kvalitních parapetních systémů značky Termo+Basic a Termo+HARD-P a Termo+HARD-Z
Vyrábíme atypické klempířské prvky na zakázku.

Michal Pacanda
manažer výroby
tel: 732 506 573
email :michal.pacanda@termocon.cz

 • Doplňkový sortiment sklepních kójí Doplňkový sortiment sklepních kójí

  Závěsný systém do sklepní ocelové kóje (s libovolným počtem háků, např. k zavěšení jízdních kol).

  Systémové plechové police.

  Sortiment zvyšuje užitnou plochu kóje.

  Dodáváme v celé škále vzorníku RAL.

 • Výroba ocelových sklepních kójí Výroba ocelových sklepních kójí

  Ocelové sklepní kóje jsou jedinečný produkt sloužící k zabezpečení sklepních prostor bytových domů.

  Vyznačují se vysokou bezpečnostní, rychlou montáží, vysokou stabilitou a zlepšují požární bezpečnost sklepních prostor.

  Zvyšují kvalitu bydlení.

 • Výroba vodotěsných parapetů Výroba vodotěsných parapetů

  Parapety jsou vodotěsné při zatížení větrem o tlaku až 1.200 Pa.
  Jsou testované na vodotěsnost dle norem ČSN 12 208 a ČSN EN 1027.
  Vysoká životnost výrobků.

  PODROBNOSTI

Termocon Produkty pro fasády

Specializujeme se na dodávky vnějších kontaktně zateplovacích systémů Termo+

Eva Nováková
obchodní manažer
tel: 602 711 671
email :eva.novakova@termoholding.cz

 • Omítky Omítky

  Speciální tenkovrstvé omítky svou širokou škálou barev, struktur, zrnitostí a navíc vysokou kvalitativní úrovní jsou optimálním řešením pro všechny typy staveb. Vysoká kvalita nabízených produktů zajišťuje dlouhodobou ochranu podkladu proti vlivům okolního prostředí a povětrnosti.

 • Lepící a armovací hmoty, stěrkové materiály Lepící a armovací hmoty, stěrkové materiály

  Speciální lepicí a armovací hmoty jsou základními komponentami zateplovacích systémů v našem portfoliu. Zároveň mohou být použity pro vyrovnání, přestěrkování či opravu podkladu.

 • Kontaktní zateplovací systémy Kontaktní zateplovací systémy

  Nabízíme organický bezcementový systém s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu, vysoce elastický, odolný proti mechanickému poškození a vzniku trhlin. V dodávce tohoto typu zateplovacího systému jsme jedničkou na českém stavebním trhu.

Termocon Realizace staveb

Nabízíme Vám kompletní portfolio stavebních prací.

Jsme držiteli certifikátů:
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

Ing. Stanislav Vinš
hlavní manažer staveb
tel: 602 643 181
email :stanislav.vins@termocon.cz


 • úpravy a zateplení vnitřních konstrukcí
 • výměny vstupních schodišť za provozu objektu
 • prodlužování lodžií
 • rekonstrukce střešních plášťů
 • rekonstrukce výtahů
 • výměny výplní otvorů
 • úpravy interiérů
 • hydroizolace spodní stavby, vč. drenáží
 • sanace betonových konstrukcí
 • nová výstavba v oblasti občanské vybavenosti

Termo+holding Projektová a inženýrská činnost

Zpracujeme Vám projektovou dokumentaci ve všech stupních, obvykle do 60 dnů od zadání.

Ing. Jana Bartošková
obchodně-technický manažer
tel: 724 985 256
email :jana.bartoskova@termocon.cz


 • Předprojektová příprava stavby, projektová a inženýrská činnost

  Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, vč. statických výpočtů a posouzení, architektonické studie, PENB.

  Tepelně technická posouzení. Požárně bezpečnostní řešení. Variantní architektonická řešení fasád a interiérů.

  Stavebně fyzikální posudky osvětlení a akustiky. Výkazy výměr a položkové rozpočty.

  Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby, vyřízení stavebního povolení.

  Autorský dozor projektanta.

 • Finanční poradenství, technický vývoj a kontrola kvality

  Pomoc s výběrem dotačního titulu (IROP, Panel 2013+, Nová Zelená úsporám).

  Pomoc se zajištěním úvěru.

  Technická podpora projektantům a realizačním firmám.

  Zajištění certifikace výrobků a materiálů.

  Zaškolování realizační firem.

  Nová zelená úsporám

 • Digitalizace projektové dokumentace

  Zpracujeme pro Vás pasportizaci původní dokumentace.

  Jedná se o přehledně ucelenou databázi informací o objektu, vycházející z původní dokumentace, resp. ze zaměření domu a sondáže konstrukcí.

  Vlastnictví digitalizované dokumentace objektu v elektronické podobě Vám přinese finanční úsporu při zpracování projektů pozdějších stavebních úprav a oprav.