Navigace

Naše služby

Jsme obchodně stavební společnost působící na trhu již od roku 1993. Zaměřujeme se na komplexní regenerace bytových a nebytových objektů, na novou výstavbu a na návrh a realizaci úsporných opatření (fotovoltaika, tepelná čerpadla)

Termo+holding Energeticko-ekonomická rozvaha

Nabízíme zpracování energeticko-ekonomické rozvahy pro Váš dům.

Energeticko-ekonomická rozvaha
 • Potenciál energetických zisků objektu

  Technické posouzení a určení energetického potenciálu fotovoltaického systému, větrných turbín, tepelných čerpadel atd.)

 • Potenciál energetických úspor objektu

  Zhodnocení technického stavu obálkových konstrukcí, způsobu vytápění a ohřevu TUV, zdroje tepla

Termocon Fotovoltaika

Společnost TERMO + holding, a.s. nabízí kompletní servis v oblasti návrhu a realizace FVE pro bytové a rodinné domy i komerční objekty.

Kontaktujte nás pro více informací
 • Analýza Analýza

  Analýza zahrnuje:

  prohlídku objektu ke stanovení nejvhodnějšího
  umístění a vedení technologií

  zpracování variantních řešení FVE dle možností
  objektu

  finanční analýzu úspor oproti stávajícím
  technologiím

  stanovení max. výše dotace pro zvolené řešení

  analýzu finanční náročnosti investice vč. výše
  úvěru a návratnosti investic.

 • Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla

  Součástí nabízených úsporných řešení jsou také tepelná čerpadla vzduch/voda. Jejich realizaci nabízíme samostatně i v kombinaci s FVE.

 • Fotovoltaika Fotovoltaika

  Pro bytové domy realizujeme FVE umístěné standardně na střechy objektů, ale nabízíme také unikátní řešení zahrnující aplikaci solárních panelů na zábradlí lodžií.

Termocon Parapety a klempířská výroba

Jsme výrobci vysoce kvalitních parapetních systémů značky Termo+ Top a Termo+ Basic.
Vyrábíme atypické klempířské prvky na zakázku.

Kontaktujte nás pro více informací
 • Doplňkový sortiment sklepních kójí Doplňkový sortiment sklepních kójí

  Závěsný systém do sklepní ocelové kóje (s libovolným počtem háků, např. k zavěšení jízdních kol).

  Systémové plechové police.

  Sortiment zvyšuje užitnou plochu kóje.

  Dodáváme v celé škále vzorníku RAL.

 • Výroba ocelových sklepních kójí Výroba ocelových sklepních kójí

  Ocelové sklepní kóje jsou jedinečný produkt sloužící k zabezpečení sklepních prostor bytových domů.

  Vyznačují se vysokou bezpečnostní, rychlou montáží, vysokou stabilitou a zlepšují požární bezpečnost sklepních prostor.

  Zvyšují kvalitu bydlení.

 • Výroba vodotěsných parapetů Výroba vodotěsných parapetů

  Parapety jsou vodotěsné při zatížení větrem o tlaku až 1.200 Pa.
  Jsou testované na vodotěsnost dle norem ČSN 12 208 a ČSN EN 1027.
  Vysoká životnost výrobků.

  PODROBNOSTI

Termo+holding Produkty pro fasády

Specializujeme se na dodávky vnějších kontaktně zateplovacích systémů Termo+

Kontaktujte nás pro více informací
 • Omítky Omítky

  Speciální tenkovrstvé omítky svou širokou škálou barev, struktur, zrnitostí a navíc vysokou kvalitativní úrovní jsou optimálním řešením pro všechny typy staveb. Vysoká kvalita nabízených produktů zajišťuje dlouhodobou ochranu podkladu proti vlivům okolního prostředí a povětrnosti.

 • Lepící a armovací hmoty, stěrkové materiály Lepící a armovací hmoty, stěrkové materiály

  Speciální lepicí a armovací hmoty jsou základními komponentami zateplovacích systémů v našem portfoliu. Zároveň mohou být použity pro vyrovnání, přestěrkování či opravu podkladu.

 • Kontaktní zateplovací systémy Kontaktní zateplovací systémy

  Nabízíme organický bezcementový systém s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu, vysoce elastický, odolný proti mechanickému poškození a vzniku trhlin. V dodávce tohoto typu zateplovacího systému jsme jedničkou na českém stavebním trhu.

Termocon Realizace staveb

Nabízíme Vám kompletní portfolio stavebních prací.

Jsme držiteli certifikátů:
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

Kontaktujte nás pro více informací
 • sanace a zateplení obvodových plášťů především panelových, ale i dalších typů domů
 • rekonstrukce lodžií a balkónů, včetně nových dlažeb a výměn zábradlí
 • statické zajištění nosných konstrukcí, lodžií, balkónů a obvodových plášťů
 • stínící technika
 • realizace FVE
 • úpravy a zateplení vnitřních konstrukcí
 • výměny vstupních schodišť za provozu objektu
 • prodlužování lodžií
 • rekonstrukce střešních plášťů
 • rekonstrukce výtahů
 • výměny výplní otvorů
 • úpravy interiérů
 • hydroizolace spodní stavby, vč. drenáží
 • sanace betonových konstrukcí
 • nová výstavba v oblasti občanské vybavenosti

Termo+holding Projektová a inženýrská činnost

Zpracujeme Vám projektovou dokumentaci ve všech stupních, obvykle do 60 dnů od zadání.

Kontaktujte nás pro více informací
 • Předprojektová příprava stavby, projektová a inženýrská činnost

  Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, vč. statických výpočtů a posouzení, architektonické studie, PENB.

  Tepelně technická posouzení. Požárně bezpečnostní řešení. Variantní architektonická řešení fasád a interiérů.

  Stavebně fyzikální posudky osvětlení a akustiky. Výkazy výměr a položkové rozpočty.

  Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby, vyřízení stavebního povolení.

  Autorský dozor projektanta.

 • Finanční poradenství, technický vývoj a kontrola kvality

  Pomoc s výběrem dotačního titulu (IROP, Panel 2013+, Nová Zelená úsporám).

  Pomoc se zajištěním úvěru.

  Technická podpora projektantům a realizačním firmám.

  Zajištění certifikace výrobků a materiálů.

  Zaškolování realizační firem.

  Nová zelená úsporám

 • Digitalizace projektové dokumentace

  Zpracujeme pro Vás pasportizaci původní dokumentace.

  Jedná se o přehledně ucelenou databázi informací o objektu, vycházející z původní dokumentace, resp. ze zaměření domu a sondáže konstrukcí.

  Vlastnictví digitalizované dokumentace objektu v elektronické podobě Vám přinese finanční úsporu při zpracování projektů pozdějších stavebních úprav a oprav.