Navigace

Digitalizace projektové dokumentace

Zpracujeme pro Vás pasportizaci původní dokumentace.

Jedná se o přehledně ucelenou databázi informací o objektu, vycházející z původní dokumentace, resp. ze zaměření domu a sondáže konstrukcí.

Vlastnictví digitalizované dokumentace objektu v elektronické podobě Vám přinese finanční úsporu při zpracování projektů pozdějších stavebních úprav a oprav.