Navigace

Fotovoltaika

Společnost TERMO + holding, a.s. nabízí kompletní servis v oblasti návrhu a realizace FVE pro bytové a rodinné domy i komerční objekty.

Fotovoltaické elektrárny (FVE)

Společnost TERMO + holding, a.s. nabízí kompletní servis
v oblasti návrhu a realizace FVE pro bytové a rodinné
domy i komerční objekty. Pro bytové domy realizujeme
FVE umístěné standardně na střechy objektů, ale
nabízíme také unikátní řešení zahrnující aplikaci solárních
panelů na zábradlí lodžií.
Součástí předprojektové přípravy je provedení technicko-
ekonomické analýzy ke stanovení nejvýhodnějšího řešení
pro váš objekt.

Analýza zahrnuje:
▪ prohlídku objektu ke stanovení nejvhodnějšího
umístění a vedení technologií;
▪ zpracování variantních řešení FVE dle možností
objektu;
▪ finanční analýzu úspor oproti stávajícím
technologiím;
▪ stanovení max. výše dotace pro zvolené řešení;
▪ analýzu finanční náročnosti investice vč. výše
úvěru a návratnosti investic.